Aby sprawnie przeglądać materiały zamieszczone w bibliotekach cyfrowych należy pobrać i zainstalować specjalny program DjVuLibre (http://www.djvu.com.pl/download.php)

Instrukcja użytkowania programu znajduje się pod adresem:

http://www.djvu.com.pl/djvu/djvu_plugin_manual_pl_6/DjVu_File.html

Gdy mamy już zainstalowany program możemy otwierać materiały zamieszczone w bibliotekach cyfrowych. Jeżeli po kliknięciu odsyłacza „pokaż treść” na stronie zawierającej opis konkretnej publikacji pojawi pytanie: W jaki sposób wyświetlić treść tej publikacji? Odpowiadamy na nie zaznaczając opcję: Pozostaw obsługę przeglądarce. Po kliknięciu „pokaż” powinna wyświetlić się strona tytułowa publikacji lub jej okładka.

Do „poruszania się” po publikacji służy szary pasek nawigacyjny zawierający różne opcje.

Zaznaczyć przy tym należy, że strony w programie służącym do przeglądania materiałów cyfrowych oznaczają numery skanów a nie numery stron. Niekiedy numery zeskanowanych stron zgadzają się z rzeczywistymi numerami stron w przeglądanej publikacji. Jednakże zazwyczaj można zaobserwować pewne przesunięcie numeracji. W związku z tym przy odsyłaczu do konkretnej publikacji podaję najpierw tradycyjną numerację stron, a po niej następuje wskazanie w nawiasie kwadratowym numeru skanu na którym widoczna jest początkowa strona publikacji. Takie rozwiązanie powinno ułatwić poruszanie się w większych dziełach zbiorowych.

Na szczególną uwagę zasługuje opcja umożliwiająca zapisanie publikacji na dysku twardym (symbolizowana ikoną dyskietki). Zapisanie publikacji na dysku umożliwia jej sprawne przeglądanie oraz przeszukiwanie. Po kliknięciu opcji zapisz dokument należy wybrać opcję zapisania publikacji w postaci dokumentu scalonego. Aby uzyskać możliwość wydajniejszego przeglądania zawartości należy wykorzystywać zapisany na dysku plik, a nie dokument otworzony poprzez przeglądarkę internetową. Oczywiście istnieje także możliwość przeglądania publikacji wprost w przeglądarce internetowej.

Do przeszukiwania treści dokumentu służy specjalna wyszukiwarka (symbolizowana ikoną lornetki). Wyszukiwarka może być nieaktywna gdy znajdujemy się na pierwszej stronie dokumentu, szczególnie wówczas gdy pierwsza strona jest okładką. Należy wówczas przejść na kolejne strony i dopiero wówczas powinna aktywować się ikona umożliwiająca wyszukiwanie. Skuteczność wyszukiwania zależna jest od jakości przetworzenia treści widocznej na zeskanowanym materiale. W praktyce często można zauważyć błędy w wyszukiwaniu np. pomijanie lub nierozpoznawanie w tekście określonych słów. Zatem nie należy bezgranicznie ufać wyszukiwarce.

Wykonanie: Przemysław Naruszewicz. Informacja o wykorzystanych materiałach, Informacja o plikach cookies