Uruchomiona została nowa wersja strony internetowej. Najważniejszą zmianą, poza modyfikacją warstwy wizualnej i programistycznej, jest silniejsze zorientowanie prac na gromadzenie informacji o zasobach bibliotek cyfrowych dotyczących Henryka Elzenberga. Digitalizacja zasobów bibliotek, archiwów i muzeów stwarza niepowtarzalną możliwość łatwego dostępu do materiałów, do których wcześniej trudno było dotrzeć. Jednakże samo odnalezienie interesujących materiałów w wersji cyfrowej jest niekiedy dość ciężkie ze względu na niedoskonałości w wyszukiwarkach i w opisach zawartości poszczególnych zdigitalizowanych treści. Nowa wersja strony ma zatem ułatwić dostęp do tego rodzaju materiałów. Oczywiście poza wyeksponowaniem ukierunkowania na zasoby cyfrowe inne dotychczasowe cele istnienia strony nadal pozostają w mocy. Niemniej jednak wcześniejsze dążenia do zakorzenienia witryny internetowej w działalności jakiegoś stowarzyszenia są właściwe nie do zrealizowania w obecnym kształcie regulacji prawnych oraz przy dość znaczącym rozproszeniu osób potencjalnie zainteresowanych członkostwem w tego rodzaju organizacji.

Wykonanie: Przemysław Naruszewicz. Informacja o wykorzystanych materiałach, Informacja o plikach cookies