Instrukcja korzystania z zasobów cyfrowych

Tytuł pracy Miejsce udostępnienia Strony
Eseje
Lukrecjusz i religja materializmu Małopolska Biblioteka Cyfrowa 200-214 [202]
O nowe średniowiecze Małopolska Biblioteka Cyfrowa 1118-1125 [18]
Nauka i barbarzyństwo Chełmska Biblioteka Cyfrowa 104-115
Brutus czyli przekleństw cnoty Małopolska Biblioteka Cyfrowa 1891-1900 [97]
Ahimsa i pacyfizm. Rzecz o gandyzmie Chełmska Biblioteka Cyfrowa 1-2 [1]
Gandhi w perspektywie dziejowej Małopolska Biblioteka Cyfrowa 398-416 [16]
Zły estetyka i jego sława Chełmska Biblioteka Cyfrowa 2 [2]
Szkice filozoficzne, rozprawy, referaty, dyskusje
  - -
Etyka wyrzeczenia. Czym jest i jak bywa uzasadniana Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 59-81 [65]
Powinnośc i rozkaz Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 86-91 [93]
O róznicy miedzy "pieknem" a "dobrem" Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 363-376 [61]
O doniosłości poznawczej myślenia metaforycznego Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 93-95 [99]
O funkcji poznawczej wysławiania się obrazowego. Punkty wyjścia dla logiki przenośni i porównania Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 227-249 [1]
Przeżycia związane z przyrodą Małopolska Biblioteka Cyfrowa 984-996 [154]
Odpowiedź na ankietę "Znaku" Małopolska Biblioteka Cyfrowa 82-85 [84]
W sprawie krytyki literackiej. Odpowiedź Stefanowi Kołaczkowskiemu Małopolska Biblioteka Cyfrowa 2 [2]
O "wąskiem pojmowaniu nauki" - [polemika z Stefan, Kołaczkowski, Ciągle aktualny problemat. Krytyka a historja literatury. Na marginesie ciekawego artykułu, s. 2] Małopolska Biblioteka Cyfrowa 2 [2]
Etyczny charakter sztuki Chełmska Biblioteka Cyfrowa 4 [4]
Metafizyka reportażu Chełmska Biblioteka Cyfrowa 2-3 [2]
Osobowość twórcza artysty Heksis.com -
Prace z archiwów   
Wartość i powinność etyka.uw.edu.pl -
Ewentualny odczyt o kulturze etyka.uw.edu.pl -
Naród i wojna etyka.uw.edu.pl -
Podwójna motywacja czynów (postępowania) jako potrzeba moralna etyka.uw.edu.pl -
Dobro etyka.uw.edu.pl -
Rękopisy etyczne etyka.uw.edu.pl -
Meinong, Über emotionale Präsentation Heksis.com 69-75
Poznawanie uczuć Heksis.com 76-77
Prezentacja emocjonalna i jej zastosowanie do sądów o wartości Heksis.com 78-82
Referat z Meinonga (26/V/1939) Heksis.com 83-85
Cztery fundamentalne tezy mojej nauki o regułach postępowania Heksis.com 132-133
Tezy Elzenberga o stosunku etyki do Religii: Zależność i niezależność etyki od obrazu świata, Spór o zależnośc etyki od religii Małopolska Biblioteka Cyfrowa 162-182
Studia krytyczne, recenzje, sprawozdania
Julian Offray de la Mettrie, Człowiek maszyna Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa  111-113 [117]
Historia filozofii prof. Tatarkiewicza Małopolska Biblioteka Cyfrowa 3 [3]
Adam Krokiewicz: Nauka Epikura Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 261-266 [85]
Przekłady: Literatura francuska [Roland, Malraux, Aragon, Mauriac] Śląska Biblioteka Cyfrowa 135-148 [136]
Estetyka [sprawozdanie za lata 1934-1935] Śląska Biblioteka Cyfrowa 296-300 [297]
Estetyka [sprawozdanie za rok 1932] Śląska Biblioteka Cyfrowa 261-269 [259]
Estetyka [sprawozdanie za rok 1933] Śląska Biblioteka Cyfrowa 304-306 [303]
Estetyka [sprawozdanie za lata 1936-1937] Śląska Biblioteka Cyfrowa 280-284 [279]
Estetyka [sprawozdanie za rok 1938] Chełmska Biblioteka Cyfrowa 257-261 [130]
Przekłady: Literatura francuska [Gide, Valery, Malraux] Śląska Biblioteka Cyfrowa 120-132 [121]
Sprawozdania z książek: Charles Werner: La philosophie grecque Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 110-111 [112]
Nauka. Z okazji Drugiego polskiego zjazdu filozoficznego Małopolska Biblioteka Cyfrowa 319-322 [320]
Luis Vialle: Le désir du néant. Contribution à la psychologie du divertissement Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 404-405 [102]
O Borowym, o Kasprowiczu i o niektórych kłopotach z ocenami estetycznemi Chełmska Biblioteka Cyfrowa 4-6 [4]
Z dziedziny popularyzacji filozofii Chełmska Biblioteka Cyfrowa 3-4 [3]
France jako reprezentant pokolenia Małopolska Biblioteka Cyfrowa 5 [5]
Shaftesbury Heksis.com 3-5
Dziennik filozoficzny
Z dzienników filozoficznych Małopolska Biblioteka Cyfrowa 302-365 [24]
Praca doktorska
Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle openlibrary.org -
Inne  
Dane o udziale w tajnym nauczaniu na poziomie uniwersyteckim w czasie wojny Bibl. cyfr. Politechniki Lubelskiej 82
Michał Chmielowiec do Henryka Elzenberga - Korespondencja Kujawska Pomorska Bibl. Cyfrowa 107-127[113]
List do Mieczysława Wallisa z 18 VI 1953 Heksis.com 97-98
Testament Henryka Elzenberga Heksis.com 99
Przodkowie
E. Orzeszkowa, Listy do Henryka Elzenberga z lat 1885-1887 (Listy do ojca filozofa - przypis autor strony) Repozytorium Cyfr. Inst. Naukowych  -
J. Elsenberg, Modlitwy dla dzieci wyznania mojżeszowego (Autor, to dziadek filozofa - przypis autora strony) Repozytorium Cyfr. Inst. Naukowych -
     

Wykonanie: Przemysław Naruszewicz. Informacja o wykorzystanych materiałach, Informacja o plikach cookies