„(...) Nie ma walki o wolność; wolność nie jest istotnym ideałem, do którego się dąży; - nigdy. Są tylko walki między różnymi formami niewoli. Aspiracje ku wolności powstają wtedy, kiedy nowy ideał walcząc ze starym stara się spod jego panowania wyłamać; ale gdy to tylko nastąpi, panowanie jego staje się takim samym uciskiem i niewolą jak panowanie starego". 

H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, 23 X 1908

Wykonanie: Przemysław Naruszewicz. Informacja o wykorzystanych materiałach, Informacja o plikach cookies